September 9, 2017

Jadi Begitu

Jadi begitu, setelah daisy putih terpaksa kupetik hingga kemudian kubiarkan diatas batu. Kuambil pula daisy yang lain untuk kubawa pergi. Dengan kuat kubelari, kusampaikan ke embun, angin dan senja. Jadi…

Read More